×

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Η παρούσα ιστοσελίδα tokrimini.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών της. Είναι αναγκαία διαδικασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε εγγεγραμμένου χρήστη.
Η παρούσα ιστοσελίδα tokrimini.gr δεσμεύεται ρητά και κατηγορηματικά οτι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε χρήστη για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή/και οποιοδήποτε άλλο σκοπό που μπορεί να αποφέρει προσωπικό κέρδος.
Με την είσοδό σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεστε οτι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της, την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της, καθώς και οτι συναινείτε στην εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας.

Όροι χρήσης            Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Όνομα cookie Όνομα domain Περιγραφή
Session cookie .tokrimini.gr Απαιτείται για την ταυτοποίηση των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα tokrimini.gr. Κάθε μη ταυτοποιημένος χρήστης έχει περιορισμένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα (βλέπε Όροι χρήσης)
Λυπούμαστε, αλλά η απόφαση σας της απενεργοποίησης και απεγκατάστασης των cookies από την συσκευή σας, μας οδηγεί στην απενεργοποίηση των περισσοτέρων δυνατοτήτων της ιστοσελίδας αυτής από τον λογαριασμό σας.

Από εδώ και στο εξής, για τον λογαριασμό σας, θα λειτουργεί μόνο η επίδειξη λειτουργίας (demo) της ιστοσελίδας.
Παρακαλούμε, ενημερωθείτε σχετικά για τους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας tokrimini.gr.

Ελπίζουμε σύντομα να σας δούμε ως ενεργό χρήστη...

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 16:38

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Συγγραφέας:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ tokrimini.gr

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να μελετήσετε προσεκτικά όλα τα παρακάτω, για να μπορέσετε να κατανοήσετε τις πολιτικές και όρους που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα tokrimini.gr διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε και τα τρία (3) άρθρα που αφορούν τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τα δύο (2) άρθρα με την αναλυτική περιγραφή των οδηγιών και κανονισμών των ρυθμιστικών αρχών.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και κανόνες χρήσης που παρουσιάζονται παρακάτω,
παρακαλούμε, μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα tokrimini.gr.

Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική προσωπικών δεδομένων ή/και πολιτική cookies, όπως περιγράφονται στους παραπάνω συνδέσμους, παρακαλούμε, μήν εγγραφείτε στους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας tokrimini.gr. Εφόσον δεν εγγραφείτε, θα μπορείτε και πάλι να περιηγηθείτε και χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα tokrimini.gr, χωρίς όμως να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που επιτρέπονται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες (βλέπε παραπάνω συνδέσμους).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ότι αφορά τα δικαιώματα των χρηστών, καθώς και τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων, περιγράφονται αναλυτικά στους παραπάνω συνδέσμους. Παρακαλούμε, διαβάστε τα αντίστοιχα άρθρα πολύ προσεκτικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ιστοσελίδα tokrimini.gr συμμορφούμενη με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την 'προστασία παιδιού', καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού/ής που δίνει τη συγκατάθεση.

O αιτών/Η αιτούσα την εγγραφή του/της στην ιστοσελίδα tokrimini.gr υποβάλλει την ημερομηνία γέννησής του με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις αρχές περί ψευδούς δήλωσης προσωπικών στοιχείων (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) και αναγνωρίζοντας ότι επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εγκυρότητά της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οτι ο/η αιτούμενος/η να εγγραφεί στην ιστοσελίδα tokrimini.gr δεν έχει συμπληρώσει το δεκατοέκτο (16) έτος της ηλικίας του, τότε για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να δοθεί και η συγκατάθεση του γονέα ή/και του κηδεμόνα του/της. Αυτό επιτυγχάνεται με γραπτή δήλωση συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα μέσω του προσωπικού email του γονέα/κηδεμόνα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η ιστοσελίδα tokrimini.gr παραπέμπει μέσω συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των υπεύθυνων της ιστοσελίδας tokrimini.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Επομένως, οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά κ.ά.), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στην ιστοσελίδα tokrimini.gr δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του κατέχοντα την πνευματική και εμπορική ιδιοκτησία.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ tokrimini.gr

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας tokrimini.gr, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Επομένως, οι επισκέπτες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

 • να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  • παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κ.ά.)
  • προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό, σεξιστικό, ομοφοβικό, κ.ά.)
  • έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη
  • παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων
 • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας tokrimini.gr, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των υπεύθυνων ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα tokrimini.gr  ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στην ιστοσελίδα tokrimini.gr ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
 • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των υπευθύνων.
 • να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα tokrimini.gr.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας tokrimini.gr δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες της ιστοσελίδας tokrimini.gr, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα tokrimini.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη (βλέπε άρθρο "ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES").

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ tokrimini.gr

Παρακαλούμε, όπως συμμορφώνεστε με τους παρακάτω κανόνες που αφορούν τα σχόλια που αναρτάτε σε άρθρα της ιστοσελίδας tokrimini.gr:

 • Μη προσποιείστε οτι είστε κάποιος άλλος.
 • Να αναρτάτε μόνο σχόλια σχετικά με το θέμα του άρθρου.
 • Να σέβεστε το χώρο και μη χρησιμοποιείτε άσεμνες, υβρυστικές και προσβλητικές εκφράσεις.
 • Μην αναρτάτε υλικό ή συνδέσμους που μπορούν να θεωρηθούν δυσφημηστικοί ή/και ψευδείς.
 • Μην αναρτάτε υλικό ή συνδέσμους που μπορούν να θεωρηθούν σεξιστικοί, ρατσιστικοί, ομοφοβικοί, οδηγούν σε διακρίσεις με βάση την αναπηρία, μεροληπτούν ή παρουσιάζουν προσβλητικό χαρακτήρα.
 • Γενικά, μην αναρτάτε εξωτερικούς συνδέσμους, εκτός αν περιέχουν σχετικές αναφορές.
 • Μην αναρτάτε υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, επαγγελματικών μυστικών, προσωπικών απόρρητων και γενικά προσωπικών και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.
 • Μην αναρτάτε υλικό ή συνδέσμους που προβάλουν πολιτικά κόμματα και παντός είδους πολιτικές οργανώσεις.
 • Μην αναρτάτε υλικό ή συνδέσμους που περιέχουν μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα, αυτοπροβολής ή διαφημιστικής καμπάνιας. Όχι στην ψηφοθηρία, στρατολόγηση ή στην προσέλκυση πελατείας.

Τα σχόλια που δεν συμμορφώνονται στα παραπάνω θα απορρίπτονται και θα διαγράφονται. Σε περίπτωση επανάληψης, ο χρήστης θα αποκλείεται από την ιστοσελίδα και δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ/ΑΛΛΑΓΕΣ/ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ tokrimini.gr

Η ιστοσελίδα tokrimini.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα μεταβολής, αλλαγής ή/και προσθήκης στις πολιτικές και όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, οποτεδήποτε θεωρηθεί οτι οι υπάρχουσες πολιτικές και όροι χρήσης δεν καλύπτουν και δεν προστατεύουν την ίδια, καθώς και τους εγγεγραμμένους χρήστες σε αυτή.

Η ιστοσελίδα tokrimini.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση της δημοσίευσης των νέων πολιτικών, όρων και κανόνων, καθώς και της ενημέρωσης όλων των εγγεγραμμένων και μόνο χρηστών αυτής και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που είναι αποθηκευμένη στο προσωπικό προφίλ του κάθε εγγεγραμμένου χρήστη. Όλοι οι εγγεγραμένοι χρήστες είναι υποχρεωμένοι αποδοχής των νέων πολιτικών ή/και όρων χρήσης της ιστοσελίδας tokrimini.gr, αλλιώς υποχρεούνται να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν έχουν αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, θα αξκολουθήσει η διαγραφή τους από εγγεγραμμένο χρήστη και θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα tokrimini.gr μόνο με τα δικαιώματα που παρέχονται στους επισκέπτες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και απορία σχετικά με τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα tokrimini.gr είναι ευπρόσδεκτο και θα απαντηθεί γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα δηλώσετε στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Διαβάστηκε 389 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 09:46

Τελευταία άρθρα από τον/την Θανάσης Κουλούσιας

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES
Συνδεθείτε/εγγραφείτε για να μπορείτε να υποβάλετε σχόλια